AVG Verwerkingsregister BVH

Bijgewerkt 6-6-2018

AVG Verwerkingsregister
Groepen van personen Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn
Verenigingsleden (senioren en jeugd) Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Geboortedatum, contactgegevens ouder/verzorger (bij minderjarigen), scores, bankrekeningnummer. Lidmaatschapsovereenkomst Ledenadministratie, contributieheffing, scoreverwerking, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verenigingsleden (G-League) Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, Geboortedatum, scores, bankrekeningnummer, Gegevens over gezondheid. Lidmaatschapsovereenkomst G-league Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten, gepast handelen bij incidenten. Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Nieuwsbrief abonnees Naam, E-mailadres Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website met akkoordvinkje voor privacyverklaring). Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven. Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Bestuursleden Naam, Telefoon, E-mailadres Vrijwilligersovereenkomst Contactinformatie op website Gedurende de periode dat men een contract heeft.